Курс по писмен бизнес английски за вашите служители
4 седмици
Всички основни видове бизнес писма
Изцяло онлайн в удобно за вас време
Курсът е предназначен за компании, които в изпълнение на дейноста си водят вътрешна и външна кореспонденция на английски език. Курсът покрива основни видове писма - покани за срещи, възлагане на задачи, meeting minutes, известие за промяна на корпоративна политика, разрешаване на конфликтни ситуации, комуникация с клиенти. Учтивите, професионални и добре структурирани писма на служителите ви ще подобрят имиджа на компанията и отношенията с вашите партньори и клиенти.
Как работи:
1
Регистрация
Всеки служител получава потребителско име и парола за достъп до онлайн платформа, в която ще получава материали и ще предава домашните си. Ще можете да следите прогреса на всеки служител през администраторски профил.
2
Учебни материали
2-3 пъти седмично участниците ще получават материали, свързани с някои от видовете писма. В този файл ще открият всичко необходимо, за да напишат перфектното писмо - структура, лексика, съвети и пример.
3
Разработка на задание
В края на всеки работен файл участниците ще открият и задание за самостоятелна работа. За разработването и предаването на всяко домашно, участниците разполагат с 3-дневен срок от получаването му.
4
Обратна връзка
"Домашната работа" на всеки участник ще бъде проверена от преподавателя, след което ще получи полезни съвети, коментари и допълнителни задачи по темата, ако това е необходимо.
Програма на курса
Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 3 модула.
Материалите по курса и кореспонденцията с преподавател са изцяло на английски.
Препоръчителното ниво на владеене на английски е Intermediate (B1).
Програмата може да бъде адаптирана съобразно нуждите на вашата компания. Моля, свържете се с нас за повече информация.
1
Официални писма

1. Официални писма (въведение)
2. Писмо със запитване
3. Писмо с оплакване

2
Бизнес кореспонденция

4. Ежедневна email-комуникация 1
5. Ежедневна email-комуникация 2
6. Разрешаване на конфликти
7. Meeting minutes (записки на работни срещи)
8. Networking-писма
3
Комуникация с клиенти

9. Писма с цел продажба
10. Съобщаване на лоши новини на клиенти
Отзиви на участници
Нашите клиенти
Получете оферта за вашата компания
Моля попълнете формата по-долу.
© Business English Hub 2017-2019
Курсове по бизнес английски
КОНТАКТИ
hub@businessenglishhub.com
+359 896 844 368