Business Writing Course
for your Employees
4 weeks
All main kinds of business letters covered
Online & flexible schedule
Курсът е предназначен за компании, които в изпълнение на дейноста си водят вътрешна и външна кореспонденция на английски език. Курсът покрива основни видове писма - покани за срещи, възлагане на задачи, meeting minutes, известие за промяна на корпоративна политика, разрешаване на конфликтни ситуации, комуникация с клиенти. Учтивите, професионални и добре структурирани писма на служителите ви ще подобрят имиджа на компанията и отношения с вашите партньори и клиенти.
How it works:
1
Registration
Всеки служител получава потребителско име и парола за достъп до онлайн платформа, където ще получава материали и ще предават домашните. Ще можете да следите прогреса на всеки служител през администраторски профил.
2
Учебни материали
2-3 пъти седмично участниците ще получават материали, свързани с някой от видовете писма. В този файл ще открият всичко, за да напишат перфектното писмо - структура, лексика, съвети и пример.
3
Разработка на задание
В края на всеки работен файл ще открият и задание за самостоятелна работа. В 3-дневен срок от получаването му трябва да го разработят и предадат за проверка.
4
Обратна връзка
"Домашната работа" на всеки участник ще бъде проверена от преподавателя, след което ще получи полезни съвети, коментари и допълнителни задачи по темата, ако това е необходимо.
1
Sign up
As soon as you fill the registration form and pay the participation fee, we will email you your username and password for the e-learning platform, where you will receive materials and submit assignments.
2
Receive materials
2-3 times a week you will receive a lesson with materials related to one type of business letter. In this file you will find everything you need to write the perfect letter - structure, vocabulary, tips and an example.
3
Do your homework
At the end of each lesson you will find a practice assignment (to write 1 or 2 business letters). You need to complete and submit your homework within 7 days.
4
Receive feedback
Your homework will be checked by the mentor, mistakes will be corrected and you will receive individual tips and comments and an additional assignment, if it is necessary.
Course program
The course is 4 weeks long and consists of 10 lessons divided between 3 modules.
All the course materials, as well as correspondence with the mentor, are in English.
The minimum required level of English for participation in the course is Intermediate (B1-B2).
The program can be modified according to the needs of your company. Please contact us for more information.
1
Formal Letters

Lesson 1. Introduction. Formal and informal language. Polite (indirect) questions. Universal structure for a formal letter. Your formal dictionary.

Lesson 2. Letter of inquiry (information request).

Lesson 3. Letter of complaint.
2
Business Writing

Lesson 4. Work memos – two types of structure, useful phrases. How to write good subject lines. Meeting invitation. Company policy change letter.

Lesson 5. Active and passive voice. Delegation of tasks. Asking someone to do something. Idea proposal. Bringing good and bad news. How to asnwer annoying letters.

Lesson 6. Resolving conflicts. BIFF response. Saying no politely. Different kinds of apologies. Replying to an angry customer. Conflict / problem escalation.

Lesson 7. Meeting minutes.

Lesson 8. Networking letters - maintaining professional and personal relationships.
3
Client Communication

Урок 9. Basic sales letter.

Урок 10.
Bringing bad news to clients.
Receive a proposal for your company
Please fill out the form below.