Курс по писмен бизнес английски за вашите служители
4 седмици
Всички основни видове на бизнес писма
Изцяло онлайн в удобно за вас време
Курсът е предназначен за компании, които в изпълнение на дейноста си водят вътрешна и външна кореспонденция на английски език. Курсът покрива основни видове писма - покани за срещи, възлагане на задачи, meeting minutes, известие за промяна на корпоративна политика, разрешаване на конфликтни ситуации, комуникация с клиенти. Учтивите, професионални и добре структурирани писма на служителите ви ще подобрят имиджа на компанията и отношения с вашите партньори и клиенти.
Как работи:
1
Регистрация
Всеки служител получава потребителско име и парола за достъп до онлайн платформа, където ще получава материали и ще предават домашните. Ще можете да следите прогреса на всеки служител през администраторски профил.
2
Учебни материали
2-3 пъти седмично участниците ще получават материали, свързани с някой от видовете писма. В този файл ще открият всичко, за да напишат перфектното писмо - структура, лексика, съвети и пример.
3
Разработка на задание
В края на всеки работен файл ще открият и задание за самостоятелна работа. В 3-дневен срок от получаването му трябва да го разработят и предадат за проверка.
4
Обратна връзка
"Домашната работа" на всеки участник ще бъде проверена от преподавателя, след което ще получи полезни съвети, коментари и допълнителни задачи по темата, ако това е необходимо.
Програма на курса
Курсът е с продължителност 4 седмици и се състои от 3 модула.
Материалите по курса и кореспонденцията с преподавател са изцяло на английски.
Препоръчително ниво на английски е Intermediate (B1).
Програмата може да бъде адаптирана съобразно нуждите на вашата компания. Моля, свържете се с нас за повече информация.
1
Официални писма

1. Официални писма (въведение)
2. Писмо със запитване
3. Писмо с оплакване

2
Бизнес кореспонденция

4. Ежедневна email-комуникация 1
5. Ежедневна email-комуникация 2
6. Разрешаване на конфликти
7. Meeting minutes (записки на работни срещи)
8. Networking-писма
3
Комуникация с клиенти

9. Писма с цел продажба
10. Съобщаване на лоши новини на клиенти
Велизар, 29
Юрисконсулт

I have an advanced level of English, but I haven't had much experience with writing formal letters. This course helped me fill this gap. I think a course like this should be included in the university program, because it is really valuable for almost any profession which involves communication in English.
Людмила, 32
Асистент на изпълнителен директор

I enjoyed the Challenge very much. The materials were short and easy to undestand. Anna wrote a lot of comments in my home assignments, they were very useful. Thank you! I will recommend the Challenge to my friends and colleagues.
Тодор, 25
Бизнес анализатор

Thank you for the opportunity to improve my business writing skills. I have to write a lot of letters to our clients in Europe, and I used to spend a lot of time trying to make them sound good. Now I know the correct structures and it has become much easier. I very much liked the section about memos and everyday emails, it was the most practical for me.
Получете оферта за вашата компания
Моля попълнете формата по-долу.