Financial English
За 2 месеца ще може да научиш основната финансова терминология, ще можеш да съставяш и да анализираш финансови отчети на английски език и да четеш професионална литература.
Започни веднага!
250 лв. с ДДС
ОНЛАЙН КУРС ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСИСТИ
Над 400 термина
Ще научиш основни финансови, счетоводни и бизнес термини, и ще запомниш правилния контекст на използването им.
Тестове
Тестовете след всеки урок ще ти позволят да провериш, колко добре си усвоил материала.
Усъвършенстване на произношение
Ще се научиш да произнасяш всички основни термини правилно.
Гъвкав график
Може да минаваш курса в своя темп и да се занимаваш, когато и където ти е удобно, през онлайн платформа.
Материали за четене
След всеки урок ще откриеш интересни статии по темата на урока, с различни нива на трудност. Ще свикнеш да четете професионална литература на английски.
Сертификат
В случай на успешно преминаване на финалния тест, ще получиш сертификат от Business English Hub.
Виж как изглежда учебната платформа, един урок от курса и тест към него. Ако не получиш писмо с линк веднага, провери в папка Spam или Promotions.
Tilda Publishing
Вземи безплатен урок
Натискайки бутона ти декларираш, че си запознат и се съгласяваш с правилата и условията и си съгласен данните ти да бъдат съхранявани спрямо правата на лицата по защита на личните данни
Програма на курса
Курсът се състои от 15 урока, разделени на 5 модула.
Препоръчително време за минаване на курса - 2-3 урока на седмица (общо 5-7 седмици).
Материалите в курса са на английски, като за отделни термини има превод на български.
Препоръчителното ниво на владеене на английски е Intermediate (B1-B2).
In English
На български
1
Introduction
1. Business Basics.
2. Accounting concepts, conventions and principles.

2
Balance Sheet
3. Fixed assets and depreciation
4. Inventory accounting
5. Cash, accounts receivable and accounts payable
6. Liabilities: loans and deposits
7. Equity

3
Income Statement
8. Revenues and expenses
9. HR and payroll
10. Tax accounting

4
Other Statements and Audit
11. Cash Flow Statement
12. Statement of Changes in Equity
13. Audit
5
Corporate Finance
14. Capital budgeting, valuation and financial analysis
15. Mergers and acquisitions

Final test
1
Въведение
1. Основна бизнес лексика
2. Счетоводни концепции, конвенции и принципи

2
Счетоводен баланс
3. Дълготрайни активи и амортизация
4. Материални запаси
5. Парични средства, краткосрочни вземания и задължения
6. Пасиви
7. Собствен капитал

3
Отчет за приходите и разходите
8. Приходи и разходи
9. HR и заплата
10. Данъчно счетоводство

4
Други отчети и одит
11. Отчет за паричните потоци
12. Отчет за промените в собствения капитал
13. Одит
5
Корпоративни финанси
14. Капиталово бюджетиране, оценка на бизнес и финансов анализ
15. Сливания и придобивания (M&A)

Финален тест
Запиши се за курс
За да участваш в курса следва да попълниш регистрационната форма и да заплатиш таксата за участие по банков път или през PayPal.
Tilda Publishing
Financial English
Натискайки бутона ти декларираш, че си запознат и се съгласяваш с правилата и условията и си съгласен данните ти да бъдат съхранявани спрямо правата на лицата по защита на личните данни
250 лв. с ДДС
Автор на курса
Анна Шабанова, CFA

"Ако искаш да изградиш финансова кариера в международна компания или в чужбина, важно е да си "на ти" с професионалната терминология на английски език, да знаеш, как и в какъв контекст трябва да се използва, и да се чувстваш уверено. Знам, че дори за хора с добро владеене на английски език финансовата терминология може да е доста сложна. В университетите и на курсове по бизнес английски обикновено дават само общи термини, а за твоята работа, най-вероятно, ще ти трябва доста специфична лексика. Базирайки се на своя личен опит от работата ми в сферата на одита и финансовия консултинг, създадох този курс. Той е подходящ за счетоводители и финансисти, които работят с финансови документи на английски език или трябва да изготвят такива, а също за всички, които работят с чуждестранни клиенти и партньори."

Анна е от Москва, като последните 3 години живее в София. Завършила е Лондонската школа по икономика и политически науки със специалност икономика и мениджмънт, а също и Висша школа по икономика в Москва, получавайки магистърска степен по корпоративни финанси. В продължение на три години работи в отдел ''Оценка на бизнеса'' в Ernst & Young, като преди това е работила в отдел одит. Участвала е в голям брой международни проекти. Има тригодишен опит като финансов директор в средноголеми компании. Успешно е взела изпитите на трите нива на международна квалификация Chartered Financial Analyst (CFA). Към настоящия момент работи като бизнес треньор и независим финансов консултант.

Скриншотове от курса
Попълваш формата на сайта, заплащаш такса за участие, след което ти изпращаме потребителско име и парола за достъп до учебната ни платформа.
Всички материали са достъпни в учебна онлайн платформа. Можеш да ги преглеждаш когато и където ти е удобно.
Как работи
Наведнъж ще получиш достъп към всички уроци от курса. Ще имаш 6 месеца достъп до тях.
Попълваш формата на сайта, заплащаш такса за участие, след което ти изпращаме потребителско име и парола за достъп до учебната ни платформа.
Всички материали са достъпни в учебна онлайн платформа. Можеш да ги преглеждаш когато и където ти е удобно.
Как работи
Наведнъж ще получиш достъп към всички уроци от курса. Ще имаш 6 месеца достъп до тях.
Запиши се за курс
Важно! Натискайки бутона ти декларираш, че си запознат и се съгласяваш с правилата и условията и си съгласен данните ти да бъдат съхранявани спрямо правата на лицата по защита на личните данни
Вземи безплатен урок
Ще получиш линк към урока на своя имейл адрес.
Ако не си го получил веднага, провери в папка Spam или Promotions.
Важно! Натискайки бутона ти декларираш, че си запознат и се съгласяваш с правилата и условията и си съгласен данните ти да бъдат съхранявани спрямо правата на лицата по защита на личните данни. С изтеглянето на този безплатен урок ти се съгласяваш да получаваш от нас допълнителни полезни материали, свързани с бизнес английски.
FAQ
Какво е необходимото ниво на владеене на английски език?
Участниците трябва да имат познания по английски език, отговарящи на ниво В1-В2 (intermediate) съгласно Европейската езикова рамка.
Необходимо ли е да живея в определен град, за да участвам в курса?
Не, поради своя изцяло онлайн характер, може да участваш в курса, независимо от твоето местоположение или местоживеене.

Как да се запиша за участие в курса?
За да се запишеш, моля, попълни формата за участие и плати такса за участие.
© Business English Hub 2017-2021
Курсове по бизнес английски
КОНТАКТИ
hub@businessenglishhub.com
+359 896 844 368